Projekt Státního Zdravotního Ústavu InAirQ

Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptačních opatření pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si klade za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelné populace - dětí a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti CE. Bližší viz oficiální informační leták a informační brožura projektu ke stažení a hlavní stránky projektu InAirq.

Hlavním cílem projektu, který je zaměřen na životní prostředí, je zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol. Jeho přínosem bude pochopení významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a z toho vyplývajících možností řešení problémů. Na projektu spolupracují zdravotní ústavy a další isntituce celkem pěti evropských zemí, mimo České republiky se jedná o MaďarskoPolskoItálii Slovinsko.

V průběhu projektu InAirQ bude připravena integrovaná strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách a použita, aby se snížilo riziko nepříznivých zdravotních účinků znečištění vnitřního ovzduší na děti. Bude sloužit také k nastavení doporučení pro společné normy CE týkající se odhadu, měření a monitorování kvality vnitřního ovzduší. Akční plány budou nastaveny pro každou zemi partnera projektu a testovány pro lepší řízení a zlepšování kvality vnitřního ovzduší na vybraných školách.

Projekt řídí za Českou republiku Státní zdravotní ústav ve spolupráci s členy Environmental Quality Forum, kde jsou zastoupeni jak odborní pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo školství), lékařské fakulty UK a samosprávy.

Do projektu byly za Českou republiku vybrány základní školy:

Další inforrmace a oborné podklady ohledně vnitřního prostředí lze najít na stránkách SZÚ.

 
 
 

Kontaktní formulář

Máte zájem o konzultaci k některému aspektu vnitřního prostředí, napište nám.