Projekty / Case studies

CBRE Zasedačka roku

Česká rada pro šetrné budovy je v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku partnerem a odborným garantem kategorie Zdravá kancelář. Soutěž považujeme za jeden z účinných nástrojů edukace a uvádění příkladů dobré praxe zdravého vnitřního prostředí.

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Kontaktní formulář

Máte zájem o konzultaci k některému aspektu vnitřního prostředí, napište nám.