Projekty / Case studies

CBRE Zasedačka roku

Česká rada pro šetrné budovy je v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku partnerem a odborným garantem kategorie Zdravá kancelář. Soutěž považujeme za jeden z účinných nástrojů edukace a uvádění příkladů dobré praxe zdravého vnitřního prostředí.

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Projekt Státního Zdravotního Ústavu InAirQ

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financovaného z evropských fondů - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.

SBToolCZ pro školské budovy

Ralizace rekonstrukce podle Metodiky SBToolCZ pro školské budovy. V říjnu 2017 byl vydán historický první zlatý certifikát kvality návrhu budovy na revitalizaci budovy Střední školy - centrum odborné přípravy technickohospodářské na adrese Českobrodská 32a, Praha 9.

Kontaktní formulář

Máte zájem o konzultaci k některému aspektu vnitřního prostředí, napište nám.