Zdravá škola

Zdravá škola - šetrná ke zdraví dětí i učitelů

V poslední době se objevuje řada projektů zabývajících se špatnou kvalitou vzduchu v českých školách. Ne všechny však nabízí řešení. Navíc se ukazuje, že problémy ve vzdělávacích zařízeních se netýkají pouze kvality vzduchu i když ta bývá nejvíce pranýřována. První dotační tituly podporující energetickou úspornost budov pomohly školám zateplit a snížit energetické ztráty. Zároveň se ale budovy téměř vzduchotěsně uzavřely a pokud se v nich neřešil současně systém VZT, mají dnes zásadní potíže s nedostatečným větráním. Velkým problémem, o kterém se tolik nehovoří, je ovšem i špatná akustika a nedostatečné osvětlení. Přitom celková kvalita vnitřního prostředí ve školských zařízeních je zcela zásadní, a to zejména z důvodu nároků na soustředěnou práci a kognitivní procesy učení se. Všichni chceme, aby se naše děti učily v podmínkách, které dokážou plně rozvinout jejich potenciál, a nikoli v podmínkách snižujících kvalitu výuky.Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Proto v dubnu 2017 Česká rada pro šetrné budovy, jako jediná organizace v tuzemsku věnující se komplexně problematice zdravého vnitřního prostředí budov, spustila projekt Zdravá škola.  Rada ve spolupráci se svými členy provedla měření ve dvou vybraných školách a na základě výsledků navrhla a realizovala ve dvou vzorových třídách řešení vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí. Na zkušenosti s realizací se můžete podívat na videu níže. Do projektu jsou zapojení členové, kteří mohou nabídnout řešení v oblasti vzduchotechniky, akustiky, osvětlení, energetických úspor i poradenství se získáním dotací. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat zde.

V polovině 2018 se partnery projektu se stal Svaz měst a obcí ČRNárodní centrum energetických úspor.

Hlavní cíle projektu:

  • Zvýšit povědomí o problematice zdravého vnitřního prostředí a jeho vlivu na zdraví.
  • Podporovat komplexní řešení problému.
  • Poskytnout jasnou a jednoduchou metodiku ZVZ na zajištění kvalitního a efektivního řešení.
  • Nabídnout indikativní měření kvality vnitřního prostředí s následnými doporučeními.
  • Poskytnout odbornou podporu při přípravě ZVZ.

Co projekt Zdravá škola zřizovatelům škol nabízí

Metodika

Rada připravila pro zřizovatele škol metodiku, která je provede celým procesem zadání veřejné zakázky a realizace tak, aby výsledná řešení splňovala všechny hygienické normy a požadavky na zdravé vnitřní prostředí. Cílem metodiky je co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit celý proces od zadání VZ po její realizaci. Metodická příručka bude dodána jakou součást závěrečné zprávy. Příklady kvalitních veřejných zakázek zde.

Odborná podpora

Pomůžeme vám s úvodní fází přípravy veřejné zakázky – pomoc při sestavení týmu, který vás provede celým projektem.

Partneři projektu:

Sponzoři projektu:  

        

        

     

Zkušenosti s řešením zvýšení akustické kvality

 

Kontaktní formulář

Máte zájem o konzultaci k některému aspektu vnitřního prostředí, napište nám.